• Dự án Gia Lai: Máy ép mía và khu xử lý mía- Gia Lai Project- Mill and Preperation

Dự án Gia Lai: Máy ép mía và khu xử lý mía- Gia Lai Project- Mill and Preperation
Năm 2014
Công suất: 6000 tấn mía ngày
Bao gồm:
- Máy ép số 1#, 2#, 5#: 3 máy Kích thước : lô ép Ø1000x2000 mmm
- Trục nạp 1#, 2#, 5#: Ø900x2000mm
- Băng tải cào trung gian 1#: B=2000mm, L=85000mm
- Băng tải cào trung gian 2#: B=1700mm, L=75000mm
- Băng tải cào trung gian 4#: B=2000mm, L=85000mm
- Hộp giảm tốc và Motor dẫn động
- Máng Donnelly
- Trống lọc quay
- Thiết bị khử sắt
- Hệ thống làm mát