• Dự án Tuy Hòa- Tuabin hơi 3MW- Tuy Hoa Project- Steam Turbine 3MW

Dự án Tuy Hòa- Tuabin hơi 3MW- Tuy Hoa Project- Steam Turbine 3MW
Năm 2012 và 2017
Tuabin máy phát 3MW
Công suất: 3MW
Nhiệt độ Hơi vào: 340 o C
Áp suất hơi vào: 21 BARG
Lưu lượng hơi vào: 28 tấn/giờ
Áp suất hơi ra: 2.1 BARG
Tốc độ rotor: 8325 RPM
Tốc độ ra của Hộp giảm tốc: 1500 RPM

Dự án khác