• DỰ ÁN PHỤNG HIỆP- DÂY CHUYỀN ĐƯỜNG TINH LUYỆN 350 TẤN/NGÀY - PHUNG HIEP PROJECT- REFINED SUGAR 350 TONS PER DAY

Năm 2013
Thiết kế , chế tạo ,cung cấp , giám sát lắp đặt , chạy thử và chạy nghiệm thu bàn giao các thiết bị để nâng cấp Nhà máy đường Phụng Hiệp hiện hữu từ sản xuất đường trắng đồn điền sang Nhà máy đường tinh luyện có công suất 350 Tấn đường luyện /ngày .