• Dự án Gia Lai – 22.6MW Tuabin hơi- Gia Lai Project – 22.6MW Steam Turbine Năm 2016

Dự án Gia Lai – 22.6MW Tuabin hơi- Gia Lai Project – 22.6MW Steam Turbine
Năm 2016

Tuabin máy phát 22.6MW
Công suất: 22.6MW
Nhiệt độ Hơi vào: 535 o C
Áp suất hơi vào:92 BARG
Lưu lượng hơi vào: 115 tấn/giờ
Áp suất hơi ra: 2.5 BARG
Tốc độ rotor: 6850 RPM
Tốc độ ra của Hộp giảm tốc: 1500 RPM
Số lượng: 1 bộ