• Dự án Phụng Hiêp - 3MW tuabin hơi- Phung Hiep Project - 3MW Steam Turbine

Dự án Phụng Hiêp - 3MW tuabin hơi- Phung Hiep Project - 3MW Steam Turbine
Năm 2011
Tuabin máy phát 3MW
Công suất: 3MW
Nhiệt độ Hơi vào: 400 o C
Áp suất hơi vào:25 BARG
Lưu lượng hơi vào: 28 tấn/giờ
Áp suất hơi ra: 1.2 BARG
Tốc độ rotor: 8300 RPM
Tốc độ ra của Hộp giảm tốc: 1500 RPM