• Dự án Hộp Giảm Tốc Máy Ép Mía-PREMIUM – H3-560- Song Con Project- Premium

Dự án Hộp Giảm Tốc Máy Ép Mía-PREMIUM – H3-560- Song Con Project- Premium
Mill Gearbox H3-560
Năm 2011
Hộp giảm tốc bánh răng nghiêng
Model: H3-560
Hộp giảm tốc 3 cấp, 2 trục vào 1 trục ra
Sử dụng với Turbine 500HP, tốc độ đầu vào 1000 v/p
Công suất cơ khí: 940KW
Tỷ số truyền: 28.4/1