CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

 


Khi Khách hàng có nhu cầu tìm hiểu thêm về sản phẩm của chúng tôi hoặc muốn liên hệ để yêu cầu chào giá ngoài email hoặc điện thoại trực tiếp thì khách hàng có thể cung cấp các thông tin được thể hiện trên trường thông tin Website trungan.com như: họ tên, điện thoại, email

1. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG
Chúng tôi có mục đích duy nhất là biết thông tin để tiện liên hệ lại tìm hiểu nhu cầu khách hàng về các sản phẩm mà chúng tôi cung cấp.

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN
Website trungan.com sử dụng thông tin của Người Tiêu Dùng cung cấp để liên hệ lại hỏi khách hàng quan tâm đến sản phẩm nào của chúng tôi, cần chúng tôi tư vấn sản phẩm nào để chúng tôi chào giá cho đúng theo nhu cầu của quý khách hàng

3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN
Không có thời hạn, ngoại trừ trường hợp khách hàng gửi yêu cầu hủy bỏ hoặc tới khi Website không còn hoạt động nữa.

4. NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG
Người Tiêu Dùng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:
•    Ban quản trị; Ban giám đốc công ty.
•    Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với Website trungan.com
•    Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động
•    Công ty nghiên cứu thị trường
•    Cố vấn tài chính, pháp lý và Công ty kiểm toán
•    Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Người Tiêu Dùng
•    Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

5. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN
Công ty TNHH MTV Thương mại Trung Ấn
•    Địa chỉ: 33, đường số 19, Phường Bình Trị Đông B, Bình Tân, TPHCM, Việt Nam
•    Điện thoại: 028 3762 6643
•    Email: info@trungan.com

6. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI TIÊU DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA MÌNH
Người Tiêu Dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến Ban quản trị. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Trungan.com sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Người Tiêu Dùng khôi phục và bảo mật lại thông tin.
Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của Người Tiêu Dùng: i) qua email info@trungan.com hoặc ii) điện thoại 028 3762 6643.

7. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG
Thông tin cá nhân của Người Tiêu Dùng trên Website Trungan.com được Ban quản trị cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân được đăng tải trên Website Trungan.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Người Tiêu Dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Người Tiêu Dùng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác và quy định này.
Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của Người Tiêu Dùng khi không có sự đồng ý của Người Tiêu Dùng ngoại trừ các trường hợp được quy định tại quy định này hoặc quy định của pháp luật.
Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của Người Tiêu Dùng, Ban quản trị có trách nhiệm thông báo và làm việc với cơ quan chức năng điều tra và xử lý kịp thời, đồng thời thông báo cho Người Tiêu Dùng được biết về vụ việc.
Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Người Tiêu Dùng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Mytour

8. CHIA SẺ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
Dữ Liệu Cá Nhân của Khách hàng có thể được chia sẻ cho công ty, tổ chức và/hoặc cá nhân khác (“Bên Thứ Ba”) để hoàn thiện dịch vụ chúng tôi cung cấp tới Khách hàng. Trungan.com có thể sử dụng dịch vụ được cung cấp bởi Bên Thứ Ba bao gồm nhưng không giới hạn tới dịch vụ lưu trữ web, phân tích thông tin, quảng cáo, khuyến mại, xử lý giao dịch bằng thẻ tín dụng và các dịch vụ có liên quan khác.

9. CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THÔNG TIN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG
Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, Người Tiêu Dùng gửi email khiếu nại đến email info@trungan.com hoặc gọi điện thoại tới số (028) 3762 6643 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc cho Ban quản trị. Ban quản trị cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ làm việc kể từ thời điệm nhận được khiếu nại.