• Máy khoan cần
  Drilling machine

 • Giá: Liên hệ
 • Model: RDM60/1900    
  Đầu khoan    
  Độ col lỗ trục chính    M-T5
  Hành trình trục khoan    325 mm
  Số cấp tốc độ trục chính & Phạm vi tốc độ khoan    12/40-1.700rpm
  Số cấp & Tốc độ ăn phôi:    6/0.12-1.25
  Phạm vi làm việc    
  Chiều dài cần    1.900 mm
  Hành trình đầu khoan    1.360 mm
  Bán kính khoan Min/Mix    1.890/530mm
  Khoảng cách từ mặt trụ đến tâm trục chính    355/1.715mm
  Khoảng cách  từ mặt chân đế đến đầu trục chính Min/Mix    1.425/675mm
      
      
      
      

Model: RDM60/1900  
Đầu khoan  
Độ col lỗ trục chính M-T5
Hành trình trục khoan 325 mm
Số cấp tốc độ trục chính & Phạm vi tốc độ khoan 12/40-1.700rpm
Số cấp & Tốc độ ăn phôi: 6/0.12-1.25
Phạm vi làm việc  
Chiều dài cần 1.900 mm
Hành trình đầu khoan 1.360 mm
Bán kính khoan Min/Mix 1.890/530mm
Khoảng cách từ mặt trụ đến tâm trục chính 355/1.715mm
Khoảng cách  từ mặt chân đế đến đầu trục chính Min/Mix 1.425/675mm
   
Đường kính của trụ khoan  350 mm

Sản phẩm khác