• Dao Chặt
    Knife

  • Giá: Liên hệ
  • Dao được thiết kế đặc biệt cho ngành công nghiệp mía đường sử dụng cạnh sắc bén cho hiệu quả băm tối đa.
    Chúng dễ dàng lắp đặt và bảo trì, giúp tăng hiệu quả sản xuất và băm nhỏ

Dao được thiết kế đặc biệt cho ngành công nghiệp mía đường sử dụng cạnh sắc bén cho hiệu quả băm tối đa.

Chúng dễ dàng lắp đặt và bảo trì, giúp tăng hiệu quả sản xuất và băm nhỏ

Sản phẩm khác